Αποχή Δικηγόρων 17, 18 και 19 Μαρτίου 2008

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17, 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του αριθ. 156/11.3.2008 αποφάσισε:

1. Στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που θα γίνει το Σάββατο 15.3.2008, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα εισηγηθεί Πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα συζήτησης του
Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στη Βουλή, με αίτημα την απόσυρσή του.

2. Ανεξάρτητα και παράλληλα από την λήψη σχετικής απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 17, 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 (ΔΕΥΤΕΡΑ,
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ)

με αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου και την διατήρηση της πλήρους οργανωτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

3. Στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας που θα γίνει Δευτέρα και Τρίτη 17 και 18 Μαρτίου 2008, θα τεθούν υπόψη του σώματος όλες οι εξελίξεις και η απόφαση της Ολομέλειας και το σώμα θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά για την προοπτική συνέχισης της αποχής για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2008

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Αθ. Γαρούφας                          Ευάγγελος Απ. Γωγάκος

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της αποχής στις 17, 18 και 19.3.2008 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθόρισε το πλαίσιο χορήγησης αδειών στις παρακάτω υποθέσεις:

1. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 31.12.2002 σε α΄βαθμό και προ της 31.12.2001 σε β΄βαθμό).

2. ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για όλες τις αστικές υποθέσεις μπορούν να παραστούν οι συνάδελφοι μόνο για αναβολή.
Κατ? εξαίρεση θα χορηγηθούν άδειες εκδίκασης υποθέσεων:
Επί κινδύνου απωλείας δικαιώματος (δικονομικό ή ουσιαστικό) ή παραγραφής.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Στο Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο οι υποθέσεις θα αναβάλλονται με αίτημα των πληρεξουσίων δικηγόρων. Επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών (Διαδικασία αντιρρήσεων άρθρο
243 Κ.Δ.Δ.)

4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Ουδεμία άδεια θα χορηγηθεί.

5. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ: (καταθέσεις αγωγών, εφέσεων κ.λ.π.) μόνον
εφόσον υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή απώλειας δικαιώματος.

      Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Αθ. Γαρούφας              Ευάγγελος Απ. Γωγάκος