Αποχή δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2008
  
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που συνήλθε την 1η  Απριλίου 2008, αποφάσισε:

ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Επίσης αποφάσισε, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (16.4.2008):

– Κατάληψη των δύο Δικαστικών Μεγάρων Θεσσαλονίκης 7, 8 και 9 Απριλίου 2008.
– Μη απόδοση της παρακράτησης του φόρου 15%.
– Μη απόδοση των εισπραττόμενων ποσών στο Ταμείο Νομικών.
– Μη παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του Ταμείου Νομικών.

Τέλος αποφάσισε να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση στις 14 και 15 Απριλίου 2008.

Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2008

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ