Αποχή δικηγόρων 24, 26, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24, 26, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2008
  
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που συνήλθε στις 18 Μαρτίου 2008, αποφάσισε

ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 24, 26, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

με αιτήματα:

1) Να μη τεθεί σε εφαρμογή καμία διάταξη του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου που έχει ήδη ψηφισθεί.

2) Να υποβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αίτημα στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να συγκαλέσει άμεσα την Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι του σώματος σε σχέση με το νέο
ασφαλιστικό νόμο.

Στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας που θα γίνει τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 1 Απριλίου 2008, θα τεθούν υπόψη του σώματος όλες οι εξελίξεις και το σώμα θα κληθεί να
αποφασίσει σχετικά με την συνέχιση ή όχι της αποχής.

Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2008

Ο Πρόεδρος

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

    Κατά τη διάρκεια της αποχής 24, 26, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθόρισε το πλαίσιο χορήγησης αδειών στις παρακάτω υποθέσεις:

1. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 31.12.2002 σε α΄βαθμό και προ της 31.12.2001 σε β΄βαθμό).

2. ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για όλες τις αστικές υποθέσεις μπορούν να παραστούν οι συνάδελφοι μόνο για αναβολή.Κατ? εξαίρεση θα χορηγηθούν άδειες εκδίκασης υποθέσεων:
Επί κινδύνου απωλείας δικαιώματος (δικονομικό ή ουσιαστικό) ή παραγραφής.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στο Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο οι υποθέσεις θα αναβάλλονται με αίτημα των πληρεξουσίων δικηγόρων. Επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών (Διαδικασία αντιρρήσεων άρθρο
243 Κ.Δ.Δ.)

4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Ουδεμία άδεια θα χορηγηθεί.

5. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ: (καταθέσεις αγωγών, εφέσεων κ.λ.π.) μόνον εφόσον υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή απώλειας δικαιώματος.

Ο Πρόεδρος

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ