ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              Θεσσαλονίκη 04 Νοεμβρίου 2020

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η άσκοπη μετακίνηση εν μέσω της πανδημίας, θα είναι στο εξής εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή των αποφάσεων και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, τόσο των Πολιτικών όσο και των Ποινικών Δικαστηρίων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τις αποφάσεις ετών 2015 και εντεύθεν και μόνο στους δικηγόρους που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της αιτούμενης απόφασης.

Για την υποβολή σχετικού αιτήματος θα αποστέλλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται 1) το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που αιτείται την αποστολή της απόφασης και παραστάθηκε στη συζήτηση, 2) ο αριθμός μητρώου του, 3) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και 4) η αιτούμενη απόφαση.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αποφάσεων του Πρωτοδικείου (ετών 2015 και εντεύθεν) και του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ετών 2018, 2019, 2020), αποστέλλοντας e-mail με τα παραπάνω στοιχεία για το μεν Πρωτοδικείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για το δε Ειρηνοδικείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τέλος, εξυπακούεται ότι η αποστολή των αποφάσεων είναι δυνατή μόνο μετά τη θεώρησή τους και τη θέση τους στο αρχείο. Συνεπώς, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστέλλουν e-mail μόνο αφού διαπιστώσουν από την αναζήτηση στην Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων solon.gov.gr ότι η αιτούμενη απόφαση έχει θεωρηθεί και τεθεί στο αρχείο.

              Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

     Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                Πέτρος Ε. Σαμαράς