Απασχόληση ασκουμένων στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Στα συνημμένα έγγραφα, θα βρείτε τους επιτυχόντες της κλήρωσης για την απασχόληση Ασκουμένων στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Οι επιτυχόντες, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 14/09/2011 να προσκομίσουν, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στο γραφείο 8 του Δ.Σ.Θ. την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του Διορισμού, ή να κάνουν αποποίηση αυτού.