Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) απο την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο,

Συνημμένα αρχεία: