Ανακοίνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015.

Θεσσαλονίκη, 02.03.2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Χρίστος Τηλ. Βάρδας

Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ.