Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δ.Σ.Θ. (www.dsth.gr)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τις επόμενες μέρες, προχωρά στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του www.dsth.gr.

Στα πλαίσια της παραπάνω αναβάθμισης,  θα αποσταλεί σε όλους τους συναδέλφους – μέλη του Δ.Σ.Θ. email μέσω του οποίου θα ενεργοποιείται ο λογαριασμός του δικηγόρου στη νέα ιστοσελίδα, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να έχουν πρόσβαση στις εκδόσεις του Δ.Σ.Θ.

Να τονιστεί ότι η δυνατότητα ενημέρωσης των συναδέλφων με email (Newsletter) θα εξακολουθεί να ισχύει. (Να σημειωθεί ότι οι ενημερώσεις του Δ.Σ.Θ. είναι προσβάσιμες και μέσω της εφαρμογής για κινητά (ios &  android) με όνομα “ΔΣΘ news”).