Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης λόγω αναστολής εργασιών από 21.6.2023 έως 28.6.2023

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: