Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματέων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: