Πράξη λειτουργίας Ειρηνοδικείου Λαγκαδά 4/3/2021 – 15/3/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.