ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3061/2022 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 2700/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 21/10/2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3061/2022 και (ειδικός) 2700/2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου  κατά του Δήμου Νεάπολης – Συκεών κ.λ.π. για αίτημα παροχής άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού ευλόγου τιμήματος αποζημίωσης  (Άρθρο 7Α Ν. 2882/2001). Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 21-11-2022 (πιν. 14) , ώρα 10.00, αίθουσα 311, σύμφωνα με την από 21-10-2022 πράξη ορισμού συζήτησης.