ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2990/2022 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 2635/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 18/10/2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 2990/2022 και (ειδικός) 2635/2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου  κατά της ανώνυμης εταιρείας “Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία  κ.λ.π.” για αίτημα παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών   (Άρθρο 7Α Ν. 2882/2001). Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 21-11-2022 (πιν. 13) , ώρα 10.00, αίθουσα 311, σύμφωνα με την από 18-10-2022 πράξη ορισμού συζήτησης.