ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ”Διαχείριση Πολιτιστικών Μονάδων”

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα “Διαχείριση Πολιτιστικών Μονάδων” που διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
στο πλαίσιο του ΠΜΣ “MA in Art Law and Arts Management”, 
Τρίτη 15/11/2022 και ώρες 18:00-19:00.
 

Επίσημος προσκεκλημένος και Εισηγητής Δρ. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: https://www.ihu.gr/ucips/post-7996
Απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https://e-services.ihu.edu.gr/registrati…/2572/online-form 
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε αυτόματα τον σύνδεσμο (zoom link) για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.
Γλώσσα εργασιών: ελληνική

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακoλουθήσουν το σύνολο της εκδήλωσης.