ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 377/2022 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 329/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 07/02/2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 377/2022 και (ειδικός) 329/2022 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου άρθρου 26 παρ. 3 ΚΑΑΑτης Α.-Α.Μ. του Α. κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δ.Θ.» κλπ.

Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 28-02-2022 (αρ. πιν.11) , ώρα 10 π.μ., αίθουσα 311 ΔΜΘ, σύμφωνα με την από 07-02-2022 πράξη ορισμού συζήτησης.