Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Δ.Α.).

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.