ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Γ ‘ ΚΥΚΛΟΥ (e-ΕΦΚΑ)

Προκειμένου να συμμετέχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 (πρωινή ώρα) σας υπενθυμίζουμε, όπως έχει ανακοινωθεί και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα howto.gov.gr, ότι θα πρέπει  να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ή την εξαίρεσή σας από τις εξετάσεις του 3ου κύκλου πιστοποίησης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr έως την Tετάρτη 9/2/2022 και ώρα 11.59.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή, για οποιονδήποτε λόγο, της ανωτέρω δήλωσης από συμμετέχοντα/ουσα σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κύκλου πιστοποίησης, εκλαμβάνεται ως αίτηση διακοπής της συμμετοχής σας και αποκλείεστε από το δικαίωμα παρακολούθησης σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό κύκλο πιστοποίησης (παρ. 5 του άρθρου 6 της ΥΑ 45891/21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).