Αναγγελία κοινωφελών περιουσιών Ν.4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.