Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4239/2014 (ρυθμίσεις που αφορούν τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.