ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η επανέναρξη της λειτουργίας των Δικαστηρίων (περιορισμένη επαναλειτουργία) και των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων, ως καίριων θεσμών και δομών της Δικαιοσύνης και της οικονομίας, από τις 28 Απριλίου, μετά από αναστολή λειτουργίας διάρκειας ενάμισι περίπου μήνα, όχι μόνο θέτει σε σοβαρή δοκιμασία το σχεδιασμό και την ετοιμότητα του κράτους να διατηρήσει την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού στα χαμηλά επίπεδα που βρίσκεται, αλλά κυρίως απαιτεί από κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία και συναλλασσόμενο, να επιδείξει στο πλαίσιο της ατομικής του ευθύνης την αναγκαία συμπεριφορά που θα συντελέσει στην επιτυχία της συλλογικής αυτής προσπάθειας, με την πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και το σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνδράμει με υπεύθυνο  τρόπο στην επαναλειτουργία κατά τρόπο ασφαλή και εύρυθμο των Δικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων της περιφέρειάς του, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συναδέλφων και των πολιτών, αλλά και να σηματοδοτηθεί η επάνοδος στην επαγγελματική μας κανονικότητα, ήδη από την εξαγγελία της επαναλειτουργίας ανέλαβε δράση, α) εκπονώντας και διατυπώνοντας εγκαίρως με αποφάσεις του ΔΣ ολοκληρωμένες και δόκιμες προτάσεις απευθυνόμενες προς τους όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο, Διοικήσεις των Δικαστηρίων, προϊσταμένους, διευθυντές και προσωπικό των Υπηρεσιών), β) αναπτύσσοντας διαρκή και αποδοτική συνεργασία, διάλογο και επικοινωνία με όλους τους παραπάνω αρμόδιους σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση των μέτρων, γ)  παρέχοντας υγειονομικό υλικό και δ) επιβλέποντας και ελέγχοντας με διαρκή παρουσία και παρεμβάσεις μελών του ΔΣ την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων σε όλες τις παραπάνω δομές.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, εκτός άλλων ενεργειών, παρέσχε στα μέλη του έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση με ανακοινώσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τρόπο επαναλειτουργίας των υπηρεσιών, φρόντισε για την διαρκή τροφοδοσία των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου με αντισηπτικά υγρά προς χρήση των δικηγόρων και των πολιτών, προμηθεύτηκε και χορήγησε σε όλους συναδέλφους που εισέρχονταν στο Δικαστικό Μέγαρο μεγάλο αριθμό μασκών προστασίας, επόπτευσε με μέλη του ΔΣ την τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τους συναδέλφους, το κοινό και το προσωπικό σε όλους τους χώρους, παρεμβαίνοντας, όπου διαπιστώνονταν παρεκκλίσεις,  συμμετείχε στις αποφάσεις της διοίκησης του Μεγάρου για τη λήψη μέτρων (στα πλαίσια των οποίων διενεργείται θερμομέτρηση στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου ενώ πραγματοποιήθηκε εκ νέου απολύμανση όλων των χώρων του στις 30.4.20), ενώ ζήτησε και προώθησε την ηλεκτρονική αποστολή δικαστικών αποφάσεων στους συναδέλφους (ήδη περισσότερες από 1.000 δικαστικές αποφάσεις έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά). Αναλόγως στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία όπου αναμενόταν η προσέλευση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση και η ταλαιπωρία των συναλλασσομένων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και το προσωπικό, ζήτησε εγκαίρως και πέτυχε ο έλεγχος των βιβλίων από τους συναδέλφους να διενεργείται για ορισμένο χρόνο και κατόπιν ραντεβού που ζητείται από την υπηρεσία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτήσεων να γίνεται από διαφορετικούς υπαλλήλους βάσει αντικειμένου (εξυπηρέτηση αιτήσεων για έκδοση αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματολογικών φύλλων και πιστοποιητικών από χωριστό ταμείο, η καταχώριση εγγράφων από άλλο), χορήγησε μάσκες προστασίας σε όλους τους προσερχόμενους συναδέλφους, παρείχε επί τόπου ένσημα ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στους συναδέλφους που χρειάζονταν, φρόντισε για την τήρηση λίστας προτεραιότητας των συναλλασσομένων, παρενέβη άμεσα σε όλες τις περιπτώσεις παρέκκλισης από την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, καθώς και όπου σημειώθηκαν δυσλειτουργίες, πάντα με αυτοπρόσωπη παρουσία και μέριμνα μελών του ΔΣ καθ’ όλο το ωράριο εξυπηρέτησης.

Ως αποτέλεσμα του υψηλού αισθήματος ευθύνης που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι, που, μετά από μακρό χρονικό διάστημα αναστολής της δραστηριότητάς τους, προσήλθαν μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες εργασίες τους, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο και της καλής οργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών στην οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνέδραμε με τον παραπάνω τρόπο, η επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων της περιφέρειάς μας έγινε, κατά γενική εκτίμηση, με ικανοποιητικό τρόπο, χωρίς να απειληθεί η υγεία των συναδέλφων, του προσωπικού και του κοινού και με την αποφυγή, κατά το δυνατόν, ταλαιπωρίας, ενώ ορισμένες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας τους, εκτιμάται ότι αντιμετωπίστηκαν σχετικά άμεσα, κατόπιν και των άμεσων παρεμβάσεών μας.

Η προσπάθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να επανέλθουμε σύντομα και με ασφάλεια στην επαγγελματική μας κανονικότητα θα συνεχιστεί τόσο με ανάλογες δράσεις, όσο και με πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης με κάθε δυνατό τρόπο της αποδοτικής άσκησης του λειτουργήματός μας, όπως με τη διεύρυνση των εφαρμογών ψηφιακής δικαιοσύνης, την ηλεκτρονική διακίνηση αιτήσεων και εγγράφων, τη συνδιαμόρφωση με τους αρμόδιους φορείς των κανόνων ασφαλούς επαναλειτουργίας και των υπολοίπων διαδικασιών (π.χ. καταθέσεις δικογράφων, συζήτηση στο ακροατήριο) κ.α.