ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2010

    Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα και με την από 29.4.2010 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (που αφορά όλους τους Δικηγόρους της Χώρας),  αποφάσισε:
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΤΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2010
Εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για:
1) Τις αντι-ασφαλιστικές συνταγές που ακυρώνουν το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, μειώνουν τις συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας χωρίς να εξασφαλίζουν βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
2) Την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στη Δικαιοσύνη.
3) Την συνεχιζόμενη αμφισβήτηση του θεσμού του Δικηγόρου και των Δικηγορικών Συλλόγων (προάσπιση οικονομικής και οργανωτικής αυτοτέλειας των Συλλόγων και όρων άσκησης της δικηγορίας ως λειτουργήματος).

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει το πλαίσιο χορήγησης αδειών που εφαρμόστηκε και στην τελευταία αποχή