Κώδικας περί Δικηγόρων (υπό ψήφιση)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο Κώδικα περί Δικηγόρων (υπό ψήφιση) και υποβάλετε εγγράφως τις παρατηρήσεις σας μέχρι 30/11/12 στο γραφείο 435 του Δ.Σ.Θ.

Συνημμένα αρχεία: