Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λήψη αντιγράφων δημόσιων και ιδιογράφων διαθηκών (έτους 2020)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη λήψη αντιγράφων δημόσιων και ιδιογράφων διαθηκών (έτους 2020) ότι από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020:

1.      Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ των αριθμών των πρακτικών δημοσίευσης των ιδιόγραφων και δημόσιων διαθηκών γίνεται:
α) Στα ντοσιέ έξω από το Γραφείο 20 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΗΚΩΝ)  ή
β) Στο blog του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠ΄ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ), όπου υπάρχει αναρτημένο το σχετικό αρχείο – πίνακας δημοσιευμένων διαθηκών 2020 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ PDF Α’ και Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020).

2.      Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ των αντιγράφων των διαθηκών εξακολουθεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μετά την αποστολή ΣΧΕΤΙΚΟΥ MAIL (από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο – με σχετική εξουσιοδότηση από τον εντολέα του σε περίπτωση που δεν έχει παρασταθεί στη συζήτηση ή το συμβολαιογράφο που συνέταξε τη δημόσια διαθήκη)  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected]  ή [email protected]
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα σημειώνεται ο αριθμός πρακτικού της διαθήκης, καθώς και τα στοιχεία του διαθέτη.
Η αποστολή απλού αντιγράφου γίνεται ηλεκτρονικά, ως απάντηση στο mail.

3.      Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ των αντιγράφων γίνεται ΜΟΝΟ από το Γραφείο 20.


Με εκίμηση,

ΚΛΕΟΝΊΚΗ ΠΕΡΠΕΡΊΔΟΥ
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
τηλ: 2310342074, 6937391563, 2313311280, 2313331389
[email protected]
[email protected]