Ανακοίνωση του Τμήματος Αρχείου του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την λειτουργία του Τμήματος Αρχείου του  Ειρηνοδικείου από 1η Σεπτεμβρίου 2020  προς αποφυγή  συνωστισμού και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Οι αποφάσεις των ετών 2018, 2019, 2020 θα συνεχίσουν να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και να τις ζητάτε γράφοντας αριθμό απόφασης και διαδικασία. Για τις αποφάσεις προηγούμενων ετών και λοιπών εγγράφων παρακαλούμε επίσης να  αποστέλλετε e-mail στην παραπάνω αναγραφόμενη  ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την ημέρα παραλαβής τους.

Ο υπολογισμός  των απογράφων θα συνεχίσει να γίνεται με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  με τη διαδικασία που έχουμε ανακοινώσει σε προηγούμενη επιστολή μας και είναι αναρτημένη στο blog του Ειρηνοδικείου.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη του Αρχείου

Μαγδαληνή Ράπτου