Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

Σας γνωρίζουμε ότι  κατά την δικάσιμο της Πέμπτης 10-9-2020 διαδικασία Εκουσία(Υπερχρεωμένα) στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων η ώρα έναρξης της συνεδρίασης για όλες τις υποθέσεις είναι η 09.00 π.μ και δεν θα γίνει  χρονικός καταμερισμός.

Η διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΤΗ

Ειρηνοδίκης Γ΄