Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στον ΔΣΘ με το Προεδρικό Διάταγμα 68/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στον ΔΣΘ με το Προεδρικό Διάταγμα 68/2020.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου υπογράφηκε από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και δημοσιεύθηκε στις 28.8.2020 το Προεδρικό Διάταγμα 68/2020, με το οποίο συνιστάται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο την επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντικείμενο, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης αυτού συμβατικών ή μη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 867-900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και επί διεθνών διαιτησιών του ν. 2735/1999.

Ο νέος Κανονισμός της Μόνιμης Διαιτησίας του ΔΣΘ είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, όταν, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του ΔΣΘ, κ. Ευστάθιου Κουτσοχήνα, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στις 27.1.2018 έλαβε την απόφαση να επανασυστήσει και να προωθήσει τον θεσμό της Διαιτησίας στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Έκτοτε έλαβε χώρα μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων με σκοπό την προώθηση της ταχείας και ορθής επίλυσης των διαφορών με σύγχρονα δικονομικά μέσα. Ειδικότερα, συστήθηκε Ειδική Επιτροπή Διαιτησίας με προεδρεύοντα τον δικηγόρο, επίκουρο καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ, κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η οποία κατήρτισε Κανονισμό Λειτουργίας της Μόνιμης Διαιτησίας του ΔΣΘ, αυτός εγκρίθηκε αρμοδίως από το Διοικητικό Συμβούλιο και προωθήθηκε προς κύρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με την ευθύνη και τη θεσμική εγγύηση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ευελπιστούμε να αναδειχθούν τα τέσσερα βασικά́ χαρακτηριστικά́ – πλεονεκτήματα του θεσμού́:α) Η εκούσια υπαγωγή́ των μερών,β) Η ελεύθερη επιλογή́ των διαιτητών,γ) Η υπαγωγή́ ιδιωτικών διαφορών δεκτικών διαθέσεως και δ) Η δεσμευτικότητα της εκδοθησομένης απόφασης.

Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον και με στόχο τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης,επιδίωξή́ μας είναι να διαμορφώσουμε έναν θεσμό, ο οποίος θα αγκαλιαστεί́ από́ τα μέλη μας και θα αποτελέσει, ιδίως για τις μικρού́ και μεσαίου αντικειμένου διαφορές, βασικό́ μέσο επίλυσης διαφορών προς όφελος της Δικαιοσύνης, του νομικού́ κόσμου και των πολίτων.

 

Συνημμένο αρχείο:

φεκ

 

Συνημμένα αρχεία: