ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 3.6.2009, μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ.
Μανόλη Λαμτζίδη, αποφάσισε το θέμα του Ισολογισμού-Απολογισμού, να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 22/6/2009 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στις 23/6/2009.

Στη Γενική Συνέλευση θα εισάγονταν για λήψη απόφασης σχετική εισήγηση, που θα διαμορφώνονταν με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική συζήτηση, η οποία πράγματι έλαβε χώρα και εξελίχθηκε με διεξοδικές ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ. προς τον Ταμία, κ. Ν. Γεωργιλά και τους εκπροσώπους της Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.κ. Α. Αρχοντόπουλο και Ε. Ντινόπουλο.

Κατά την εξέλιξη, όμως της συζήτησης αυτής και προκειμένου, να μη ληφθεί καμία απολύτως απόφαση, σχετικά με την εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γενική
Συνέλευση, τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Ι. Κωνσταντίνου, Ε. Σιδηροπούλου, Π. Καρκάλης, Ζ. Κλεισιάρης και Ι. Παναγοπούλου, αποχώρησαν οργανωμένα από τη συνεδρίαση, προκαλώντας σκόπιμα έλλειψη απαρτίας και τεχνητή διακοπή
της συνεδρίασης.

Πρόκειται για μια –δυστυχώς- κατ? επανάληψη εκδηλούμενη συνδικαλιστική πρακτική, η οποία στοχεύει ευθέως στον απόλυτο μηδενισμό κάθε παραγωγικής δραστηριότητας του Συμβουλίου, τη ματαίωση οποιουδήποτε θετικού για τους συναδέλφους έργου και την ολοκληρωτική διάλυση της λειτουργίας του Συλλόγου, με μοναδική ιδιοτελή σκοπιμότητα την εκ του ασφαλούς «αντιπολιτευτική» εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, τα οποία οι
ίδιοι οι εν λόγω σύμβουλοι επιχειρούν να προκαλέσουν.

Μοναδικό πεδίο δράσης τους εναπομένει, μετά ταύτα, η πληροφόρηση, η συκοφαντία και η χαλκευμένη διάδοση ψευδών καθ? ολοκληρία «ειδήσεων» και «γεγονότων», μέσω του διαδικτύου και των λοιπών μέσων «επικοινωνίας» τους με τους συναδέλφους.

Καταγγέλλοντας έντονα την απαράδεκτη αυτή στάση και συμπεριφορά, καλούμε τους συναδέλφους να την αποδοκιμάσουν και να στρέψουν την προσοχή τους
στα πραγματικά προβλήματα του κλάδου, τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο με υπεύθυνο και δημοκρατικό διάλοο.

Τονίζεται, τέλος, ότι, παρά τις ανωτέρω μεθοδεύσεις, με τις οποίες
επιδιώκεται, να ματαιωθεί, με τεχνητό τρόπο, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα ολοκληρωθεί η διακοπείσα συνεδρίαση της 3.6.2009 και, αφού ληφθεί η σχετική απόφαση, θα διαμορφωθεί η τελική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση που θα αποτελέσει το αντικείμενο και μοναδικό θέμα των εργασιών της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης