Πρόσληψη ασκουμένων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2009
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να
απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους στα πλαίσια της άσκησής τους για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (από 1.7.2009 μέχρι 30.10.2009). Η επιλογή
θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν
αίτηση στο γραφείο 411 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι
30.6.2009.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης