ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των νέων ασφαλιστικών νόμων, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Γουσέτη, ο οποίος θα βρίσκεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12.00′ – 14.00′ στο Ταμείο Νομικών, Σωκράτους και Ζήνωνος (γρ. 506). Επίσης ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] ή στο fax 210-5296232 (υπόψιν κ. Γουσέτη).