Πρόσκληση ανέργων για συμμετοχή τους σε πρόγραμμα διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην απασχόληση

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο