Αλλαγή στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων από 25.07.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                        Θεσσαλονίκη 27 Ιουλίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αλλαγή στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων από 25.07.2011
(Ν. 3994/2011)

    Ειρηνοδικείο έως 20.000,00 €
    Μονομελές Πρωτοδικείο έως 120.000,00 €
    Πολυμελές πλέον των 120.000,00 €   
    Μισθωτικές:     α) Ειρηνοδικείο έως 600,00€ μίσθωμα,
            β) Μονομελές Πρωτοδικείο πλέον των 600,00 € μίσθωμα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                    Χρήστος Ηρ. Ράπτης