Παραλαβή αποδείξεων πληρωμής της “ΝΟΜΟΣ”

Παραλαβή αποδείξεων πληρωμής της “ΝΟΜΟΣ” από τη βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης