ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 22/11/2019 “η δημοσίευση” και “κήρυξη κυρίας” ιδιόγραφης διαθήκης θα γίνεται στο ακροατήριο -17- (μέχρι πρότινος ακροατήριο του Πταισματοδικείου) και ώρα 11.00.
Επίσης, από 31/1/2020 η ανωτέρω διαδικασία θα αρχίζει στις 09.00.