ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.