Τριά νομικά μεταπτυχιακά προγράμματα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο της χώρας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα τρία νομικά μεταπτυχιακά του προγράμματα:

  • LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration & Energy Law
  • MA in Art, Law & Economy
  • MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική,  καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς κλάδου.

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: