3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μπορεί το δημόσιο να γίνει ένας ελκυστικός εργοδότης;
Προκλήσεις και προκαταλήψεις
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024
ΕΝΑΡΞΗ: 9:00 π.μ. (Εγγραφές: 8:15 π.μ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
είσοδος ελεύθερη
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ