ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.