2ο Συνέδριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. “Δίκαιη Δίκη”, 8-9 Απριλίου 2016

Δείτε στα συνημμένα πληροφορίες για την εκδήλωση