Ημερίδα του ομίλου “Έρεισμα Δράσης” με θέμα “Το κυρωτικό σύστημα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα. Προβλήματα, πρακτικά αδιέξοδα, προοπτικές

Αμφιθέατρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη – Λαδάδικα

Συνημμένα αρχεία: