2ο Ετήσιο Συνέδριο Έδρας Jean Monnet Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2ο Ετήσιο Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET

Οι Δημοσιονομικές Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση & ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου –  Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Θεματικές

Α΄ Συνεδρία: Δημοσιονομικές Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Β΄ Συνεδρία: Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2017

 

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος)