ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΔΠΜΣ του ΑΠΘ “Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση”


Επιστημονική Εκδήλωση
Δικαιώματα των ασθενών Σύγχρονες προκλήσεις

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00
Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς – Κατούνη 12-14

Συνημμένα το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία: