Ζητήματα αιχμής της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελληνική και την διεθνή έννομη τάξη

2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Α.Π.Θ.
 
Ζητήματα αιχμής της προστασίαςτων θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελληνική και την διεθνή έννομη τάξη
 
Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 Μαΐου 2016
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
Έναρξη: Παρασκευή 20 Μαΐου, ώρα16:00