ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

“ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ”

20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ