ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων & ιδιωτικών εγγράφων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο