ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2022

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο διαγωνισμό Νέων Ευρωπαίων Δικηγόρων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου (ERA) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία σε νέους δικηγόρους να αναδείξουν τη σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου στην πρακτική εφαρμογή της νομικής επιστήμης. Σε ομάδες που αποτελούνται από διαγωνιζόμενους από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, θα κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εικονικά πρακτικά σενάρια. Υπό την επιτήρηση μιας επιτροπής κορυφαίων εφαρμοστών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα μάθουν να συνεργάζονται με συνομηλίκους από άλλες νομικές κουλτούρες για τη δημιουργία ισχυρών υποθέσεων σε τομείς διαφορετικούς όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οικονομικό δίκαιο, διασυνοριακή συνεργασία σε αστικές και εμπορικές θέματα και ποινική δικαιοσύνη κ.α.. Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν τόσο από τις γνώσεις τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και όσο στις δικηγορικές ικανότητες τους στη σύνταξη γραπτών επιχειρημάτων, στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και στην παρουσία ενώπιον δικαστή. Ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία για εθνικούς και περιφερειακούς δικηγορικούς συλλόγους να ενθαρρύνουν τους νεαρούς δικηγόρους τους να εντρυφήσουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να μάθουν πώς να το χρησιμοποιούν προκειμένου βελτιώσουν την καθημερινή τους πρακτική.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 10.2.2022. Το κόστος συμμετοχής για κάθε δικηγόρο είναι 170 ευρώ, το οποίο καλύπτει το υλικό που θα δοθεί καθώς και διαλείμματα καφέ και γεύματα. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου θα καλύψει μία (1) διανυκτέρευση στον ημιτελικό και τρεις (3) στους τελικούς. Επίσης, θα καλυφθούν μεταφορικά έξοδα μέχρι του ύψους των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.younglawyerscontest.eu

Συνημμένα το ενημερωτικό φυλλάδιο και η φόρμα συμμετοχής