Υποχρεωτική ασφάλιση Ασκουμένων Δικηγόρων

παραθέτουμε στα συνημμένα την εγκύκλιο που αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων

Συνημμένα αρχεία: