Υποχρέωση διαβίβασης των εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση της εταιρείας “Κτηματολόγιο Α.Ε.”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: