Διατάξεις που αφορούν αγωγές χρησικτησίας σε περιοχές που ορίστηκε έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: