Υπαγωγή ΟΤΑ Κλειδίου & Πρασινάδας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Βέροιας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.