ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Αναρτήθηκαν από τον Άρειο Πάγο τα πρότυπα βιβλία (Πρακτικά 2 και βιβλία διαλογής συνδυασμών και υποψηφίων για όλη την επικράτεια). Επισυνάπονται τα βιβλία για τις Α και Β Περιφέρειες Θεσσαλονίκης και τα οποία προορίζονται για την διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων και όχι για την αντικατάσταση των επίσημων βιβλίων.